Luckor


Tillverkning av luckor

Produkterna är som standard tillverkade i massiv, långsamt växande nordisk tall. Ramträmått 21 x 55 mm. Lamellmått 8 x 40 mm. Nedre vågräta ramdel är anpassad till lamellavståndet. (Alla dimensioner och utformningar kan tillverkas enligt anvisningar).

Luckornas kvalitet: Slät framsida med framträdande lameller. Kan levereras med vågrätt eller lodrätt mittstycke.

Jalusidörrarnas kvalitet: Båda sidorna släta, framsidan med framträdande lameller. Kan levereras med vågrät mittstång samt borrning för dolda gångjärn, överfalsning m.m.

Luckornas kvalitet: Slät framsida med framträdande lameller. Kan levereras med vågrätt eller lodrätt mittstycke.

Jalusidörrarnas kvalitet: Båda sidorna släta, framsidan med framträdande lameller. Kan levereras med vågrät mittstång samt borrning för dolda gångjärn, överfalsning m.m.

Saloondörrarnas kvalitet: Båda sidor släta och med framträdande lameller. Böjda toppramar är standard. Andra utformningar kan levereras.

Våra luckor, jalusidörrar och saloondörrar tillverkas av byggtorr tall av bästa kvalitet.

På vår verkstad sorteras och skärs träet i löpande längder innan det lagras för ytterligare nedtorkning och stabilisering. Innan det lagrade träet tas i bruk, skärs de delar som inte lever upp till våra kvalitetskrav bort, så att det färdiga resultatet blir optimalt.

Produkterna utformas med hänsyn till träets särskilda egenskaper samt forntida sed.

I tillverkningen används uteslutande mycket fast nordisk tall med högt innehåll av naturligt harts. Tillsammans med den unika utformningen med framträdande lameller, säkrar detta en lång livstid.

Ytbehandlingen som görs på vårt eget måleri säkrar en slät finish och ännu längre livstid. (Målning beställs separat).

    Lucker och måling